Šiuo metu

Vykdomas kokybinio tyrimo projekto „Kaimynystėje su pramonės įmonėmis gyvenančių žmonių patirtys ir gyvenimo kokybės vertinimas: Vitės ir Smeltės mikrorajonų atvejai Klaipėdoje“ organizavimas bendradarbiaujant su vietos ir akademinėmis bendruomenėmis.

Šis tyrimas reikalingas gyventojų bendruomenėms ir jų interesus atstovaujančioms nevyriausybinėms organizacijoms. Tyrimo rezultatai padės aplinkos ir visuomenės sveikatos  apsaugos institucijoms pristatyti Klaipėdos gyventojų sunkumus, susijusius su triukšmo, blogų kvapų ir cheminių medžiagų kietųjų dalelių tarša, kuriuos eilę metų, kasdien, patiria Klaipėdos ir kitų miestų gyventojai, gyvenantys artimoje kaimynystėje su pramonės įmonėmis. Tikimės, kad tyrimo rezultatai paskatins atsakingas institucijas  periodiškai vykdyti gyventojų gyvenimo kokybės vertinimą ir tikrinti su tarša susijusius visuomenės sveikatos rodiklius, parengti šių teritorijų tinkamą stebėseną, užtikrins pramonės taršos kontrolę ir valdymą, atitinkamai diegs ir taikys priemones, gerinančias miesto gyventojų, gyvenančių artimoje kaimynystėje su pramonės įmonėmis, sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Projektą finansuoja:
Viešoji įstaiga RŪPI;
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal programos „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“ projektą  „Asociacijos APLINKOSAUGOS KOALICIJA telkimas ir stiprinimas” 

Kiti tyrimai: