slide 1
Image Slide 2

Asociacija KIDE veikia aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos srityse nuo 2018 04 19. KIDE yra Klaipėdos miesto gyventojų, nukentėjusių nuo uosto pramonės taršos, iniciatyva, susibūrusi į organizaciją advokacijai už švarią ir sveiką gyvenamąją aplinką. KIDE veikla siekiama gerinti miesto gyventojų aplinką ir gyvenimo kokybę, kuri nukenčia dėl uosto ir kitos pramonės veiklos neigiamo poveikio, cheminių medžiagų kietųjų dalelių, triukšmo ir blogų kvapų taršos.

Mūsų misija – švari ir sveika gyvenamoji aplinka, neužteršta cheminėmis medžiagomis ir triukšmu, darnaus vystymosi principais planuojamame mieste.

Pagrindinės veiklos

Tyrimų organizavimas aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos srityse bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir akademinėmis bendruomenėmis.

Visuomenės švietimas. Informacijos teikimas socialiniuose tinkluose, KIDE organizuojamuose renginiuose (parodos, koncertai) ir žiniasklaidoje apie valstybinių institucijų veiklą ir teikiamas paslaugas esant kvapo, triukšmo, kietųjų dalelių (dulkėtumo) taršai gyvenamojoje aplinkoje; pramoninės taršos poveikį visuomenės sveikatai ir gyvenimo kokybei; pramoninės taršos atvejus Klaipėdoje.

Advokacija. Tarpininkavimas tarp savivaldos, aplinkos, visuomenės sveikatos apsaugos institucijų, verslo ir Klaipėdos gyventojų ieškant sprendimų pablogėjusiai klaipėdiečių gyvenimo kokybei dėl pramonės įmonių veiklos jų gyvenamojoje aplinkoje; duomenų rinkimas ir pasiūlymų rengimas Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijoms dėl teisės aktų pakeitimų, užtikrinančių švarią ir sveiką gyvenamąją aplinką.

Savanorystė. KIDE veikia bendradarbiaudama su savanoriais, Klaipėdos miesto gyventojais ir įvairių sričių ekspertais: architektais, urbanistais, psichologais, sociologais, menininkais, komunikacijos specialistais.

Istorija

Vitės mikrorajono gyventojai į atsakingas institucijas dėl į jų namus patenkančių geležies rūdos dulkių kreipėsi nuo 2017 metų. Nesulaukę tinkamo atsako, gyventojai 2018 04 19 užregistravo asociaciją „Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją“ (KIDE) siekdami efektyviau skatinti  aplinkos apsaugos institucijas suvaldyti ir kontroliuoti pramoninę taršą. 2018 metų vasarą KIDE inicijavo susitikimą su aplinkosaugos institucijomis, Nacionaliniu visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentu ir vietos bendruomenėmis, kurios kenčia dėl pramonės įmonių ir kitų objektų taršos. Šiame susitikime atsakingos institucijos pristatė aplinkos apsaugos teisės aktus, kuriais vadovaujasi atlikdamos savo pareigas. Paaiškėjo, jog aplinkos apsaugos institucijos, tuo metu, neturėjo priemonių, galinčių įrodyti, kad uoste veikiančios įmonės AB „Klaipėdos jūros krovinių kompanijos (KLASCO)“ krovinių  dulkės patenka į gyvenamąsias ir vaikų ugdymo įstaigų teritorijas bei imtis priemonių taršos šaltiniui likviduoti. Todėl 2019 metais KIDE inicijavo mokslinį tyrimą  „Kietųjų dalelių kiekio ir sudėties tyrimas bei kilmės nustatymas Klaipėdos mieste“, kurį atliko Klaipėdos universiteto oro taršos laboratorijos mokslininkai. Tyrimu nustatyta, kad į Vitės mikrorajoną patenka didelė dalis AB KLASCO atviruoju būdu kraunamos geležies rūdos dalelių. Šio krovinio dalelės sklinda 650 m spinduliu aplink įmonę. Daugiau informacijos apie tyrimą rasite čia. Tyrimo metu naudojamą metodiką 2021 m. pritaikė ir Aplinkos apsaugos agentūra ir įrodė, jog AB KLASCO krovos darbų metu geležies rūdos dulkės dideliais kiekiais patenka į gyvenamąją aplinką, todėl įmonė buvo priversta sustabdyti atvirą geležies rūdos krovą (“Verslo žinios”: „Klasco“ įpareigota stabdyti palaidos geležies rūdos krovą).