Advokacija

Šiandien daugelis Klaipėdos miesto gyventojų yra priversti kentėti dėl pramonės neigiamo poveikio: blogų kvapų, triukšmo, padidėjusio dulkėtumo. Triukšmą ir vibraciją skleidžia ne tik pramonės įmonių vykdoma veikla, bet ir sunkusis transportas, nuolat kursuojantis miesto gatvėmis. Klaipėdoje veikia 34 pramonės įmonės (didžioji dalis įmonių veikia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje), vykdančios taršią veiklą artimoje gyvenamųjų rajonų kaimynystėje,  pietinėje, šiaurinėje, vakarinėje ir centrinėje miesto dalyse. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento duomenimis,  2017 – 2021 m. dėl triukšmo, blogų kvapų, cheminių medžiagų, patenkančių į gyvenamąją aplinką, klaipėdiečiai kreipėsi 4317 kartus. Palyginimui: 2012-2017 m. laikotarpiu į NVSC buvo kreiptasi 27 kartus.

Todėl padedant savanoriams ir įvairių sričių ekspertams (ekologams, architektams, komunikacijos specialistams), asociacija KIDE, kartu su kitomis bendruomenėmis ir NVO, organizavo protestus (www.musuklaipeda.lt), ne kartą kreipėsi raštiškai į LR Vyriausybę, Aplinkos ir Susisiekimo ministerijas, prašydama darnaus Klaipėdos vystymo, nekenkiančio klaipėdiečių gyvenimo kokybei ir gamtai. Į prašymus nebuvo atsižvelgta ir šiandien asociacija KIDE pagrindinėmis veiklomis atstovauja Klaipėdos gyventojų interesus gindama jų teisę į švarią ir sveika aplinką advokacijos veiklomis bei inicijuodama mokslinius tyrimus visuomenės sveikatos srityje. Tikimasi, kad tyrimų rezultatai padės atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į sunkumus, kuriuos kasdien, daugelį metų,  patiria Klaipėdos miesto gyventojai, gyvenantys artimoje kaimynystėje su pramonės įmonėmis, ir įpareigos jas periodiškai vykdyti gyventojų gyvenimo kokybės vertinimą, sekti su tarša susijusius rodiklius ir jais remiantis kurti ir taikyti efektyvius metodus bei priemones, gerinančias gyvenamąją aplinką Klaipėdoje.