slide 1
Image Slide 2

Kas yra KIDE?

Asociacija „Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją“ – KIDE veikia aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos srityse nuo 2018 04 19. KIDE yra Klaipėdos miesto gyventojų, nukentėjusių nuo uosto pramonės taršos, iniciatyva, susibūrusi į organizaciją advokacijai už švarią ir sveiką gyvenamąją aplinką. KIDE veikla siekiama gerinti miesto gyventojų aplinką ir gyvenimo kokybę, kuri nukenčia dėl uosto ir kitos pramonės veiklos neigiamo poveikio, cheminių medžiagų kietųjų dalelių, triukšmo ir blogų kvapų taršos.

Aktualijos

Asociacija KIDE 2022 metus užbaigė paskelbdama projekto „Pramoninę taršą (kvapo, triukšmo, dulkių) išgyvenančių/išgyvenusių žmonių gyvenimo kokybės vertinimas: Klaipėdos atvejis“ rezultatus visuomenei, Klaipėdos miesto savivaldybei, aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos institucijoms. Pirmą kartą Klaipėdos mieste buvo atliktas sociologinis tyrimas apie žmonių, gyvenančių šalia pramonės įmonių, gyvenimo kokybės patirtis. Tyrimą vykdė: visuomenės ir rinkos tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai”.
2023 metais KIDE planuoja šį projektą tęsti organizuodama kiekybinį tyrimą, kurio metu bus apklausti 500 respondentų. Tyrimo rezultatai bus naudojami advokacijos veiklose, siekiant Klaipėdos miesto gyventojams užtikrinti sveiką gyvenamąją aplinką, neužterštą pramonine tarša. Ieškomi rėmėjai kiekybinio tyrimo projekto daliai.

Sociologinio tyrimo „Pramoninę taršą (kvapo, triukšmo, dulkių) išgyvenančių/išgyvenusių žmonių gyvenimo kokybės vertinimas: Klaipėdos atvejis“ ataskaita, 2022

Įvykdytos kokybinio tyrimo projekto dalies rėmėjai:

Viešoji įstaiga RŪPI;

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal programos „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“ projektą  „Asociacijos APLINKOSAUGOS KOALICIJA telkimas ir stiprinimas”